TBU Publications
Repository of TBU Publications

Využití konceptu activity based costing a vliv jeho využívání na finanční výkonnost podniku v ČR

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KNÁPKOVÁ, Adriana, Lubor HOMOLKA a Drahomíra PAVELKOVÁ. Využití konceptu activity based costing a vliv jeho využívání na finanční výkonnost podniku v ČR. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration [online]. 2014, vol. 21, iss. 32, s. 41-52. [cit. 2024-05-28]. ISSN 1211-555X. Dostupné z: http://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/fakultni-casopisy/scipap/archiv/e-verze-sborniku/2014/scipap-32-9-2014.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles