Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Determination of ascorbic acid by electrochemical techniques and other methods

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠKROVÁNKOVÁ, Soňa, Jiří MLČEK, Jiří SOCHOR, Mojmír BAROŇ, Jindřich KYNICKÝ a Tünde JURÍKOVÁ. Determination of ascorbic acid by electrochemical techniques and other methods. International Journal of Electrochemical Science [online]. 2015, vol. 10, iss. 3, s. 2421-2431. [cit. 2024-06-25]. ISSN 1452-3981. Dostupné z: http://www.electrochemsci.org/list15.htm.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International