Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Physicochemical characterization of natural honeys from different regions in Slovakia

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SUDZINA, M., Martin MELICH, Vladimíra KŇAZOVICKÁ, Soňa FELŠÖCIOVÁ, Guillermo KOCIUBINSKI, Jaroslav ANDREJI, Simona PAVLIČOVÁ a Stanislav KRÁČMAR. Physicochemical characterization of natural honeys from different regions in Slovakia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2009, vol. 57, iss. 2, s. 125-134. [cit. 2024-05-18]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2009057020125.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International