Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Calcium in edible insects and its use in human nutrition

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ADÁMKOVÁ, Anna, Lenka KOUŘIMSKÁ, Marie BORKOVCOVÁ, Jiří MLČEK a Martina BEDNÁŘOVÁ. Calcium in edible insects and its use in human nutrition. Potravinárstvo [online]. 2014, vol. 8, iss. 1, s. 233-238. [cit. 2021-07-25]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/366.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International