Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Characteristics of an insert product placement as a part of marketing communication

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KRAMOLIŠ, Jan a Martina KOPEČKOVÁ. Characteristics of an insert product placement as a part of marketing communication. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2014, vol. 62, iss. 4, s. 659-666. [cit. 2020-12-06]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2014062040659.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International