Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Facile preparation of nanostructured copper-coated carbon microelectrodes for amperometric sensing of carbohydrates

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŘÍMAN, David, Zdenka BARTOŠOVÁ, Vladimír HALOUZKA, Jan VACEK, David JIROVSKÝ a Jan HRBÁČ. Facile preparation of nanostructured copper-coated carbon microelectrodes for amperometric sensing of carbohydrates. RSC Advances [online]. 2015, vol. 5, iss. 39, s. 31245-31249. [cit. 2024-06-18]. ISSN 2046-2069. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/RA/C5RA00831J#!divAbstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported