Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Characterization at 25°C of Sodium Hyaluronate in Aqueous Solutions Obtained by Transport Techniques

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MRÁČEK, Aleš, Lenka GŘUNDĚLOVÁ, Antonín MINAŘÍK, Luis M.P. VERÍSSIMO, Marisa Catarina Ferreira BARROS a Ana C.F. RIBEIRO. Characterization at 25°C of Sodium Hyaluronate in Aqueous Solutions Obtained by Transport Techniques. Molecules [online]. 2015, vol. 20, iss. 4, s. 5812-5824. [cit. 2021-10-17]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/20/4/5812.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported