TBU Publications
Repository of TBU Publications

Procesní přístup k řízení znalostí ve veřejném sektoru

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
TRČKA, Lukáš. Procesní přístup k řízení znalostí ve veřejném sektoru. In: Znalosti pro tržní praxi 2013 Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 205-210.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles