Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KOŠTURIAK, Ján. Business model innovations. In: Proceedings of the 1st International Conference on Finance and Economics 2014 [online]. Ho Chi Minh City: Tomas Bata University in Zlín, 2014, s. 315-334.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články