Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Sustainable corporate performance index for manufacturing industry

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KOCMANOVÁ, Alena, Marie PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ a Petr NĚMEČEK. Sustainable corporate performance index for manufacturing industry. In: WMSCI 2014 - 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings [online]. Orlando, FL: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2014, s. 31-36. [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: http://www.iiis.org/CDs2014/CD2014SCI/SCI_2014/PapersPdf/SA954RO.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články