Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

A time series analysis of macroeconomic determinants of household spending in the era of cross-cultural dynamics: Czech Republic as a case study

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VERTER, Nahanga a Christian Nedu OSAKWE. A time series analysis of macroeconomic determinants of household spending in the era of cross-cultural dynamics: Czech Republic as a case study. In: Procedia Economics and Finance [online]. Brno: Elsevier Science B.V., 2014, s. 733-742. [cit. 2024-07-25]. ISSN 2212-5671. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114004006.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported