Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The measurement of employee motivation by using multi-factor statistical analysis

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ZÁMEČNÍK, Roman. The measurement of employee motivation by using multi-factor statistical analysis. In: Procedia Social and Behavioral Sciences [online]. Antalya: Elsevier Science B.V., 2014, s. 851-857. [cit. 2020-10-28]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813051926.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported