Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Consequences of changes in public universities funding on applied financial management tools

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ZÁMEČNÍK, Roman a Lenka VÝSTUPOVÁ. Consequences of changes in public universities funding on applied financial management tools. In: Procedia Social and Behavioral Sciences [online]. Antalya: Elsevier Science B.V., 2014, s. 845-850. [cit. 2021-05-11]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813051914.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported