Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ADAMÍK, Zdeněk. Inkontinence moči u ženy. Interní medicína pro praxi [online]. 2012, vol. 14, iss. 12, s. 474-477. [cit. 2023-06-03]. ISSN 1212-7299. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/artkey/int-201212-0007_Inkontinence_moci_u_zeny.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články