Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Store personality and behavioral intentions of customers: A comparative study of retail industry in the Czech Republic and Sri Lanka

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
WANNINAYAKE, W.M.C. Bandara a Miloslava CHOVANCOVÁ. Store personality and behavioral intentions of customers: A comparative study of retail industry in the Czech Republic and Sri Lanka. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2012, vol. 60, iss. 7, s. 477-484. [cit. 2021-08-04]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/60/7/0477/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International