Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyphenolic extracts of edible flowers incorporated onto atelocollagen matrices and their effect on cell viability

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
LÓPEZ GARCÍA, Jorge Andrés, Zdenka KUCEKOVÁ, Petr HUMPOLÍČEK, Jiří MLČEK a Petr SÁHA. Polyphenolic extracts of edible flowers incorporated onto atelocollagen matrices and their effect on cell viability. Molecules [online]. 2013, vol. 18, iss. 11, s. 13435-13445. [cit. 2024-05-26]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/18/11/13435.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported