Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Thermoelectric properties of carbon nanotube and nanofiber based ethylene-octene copolymer composites for thermoelectric devices

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SLOBODIAN, Petr, Pavel ŘÍHA, Robert OLEJNÍK, Michal KOVÁŘ a Petr SVOBODA (FT). Thermoelectric properties of carbon nanotube and nanofiber based ethylene-octene copolymer composites for thermoelectric devices. Journal of Nanomaterials [online]. 2013 [cit. 2021-07-25]. ISSN 1687-4110. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/jnm/2013/792875/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported