Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Rapid assessment of selected free amino acids during Edam cheese ripening by near infrared spectroscopy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MLČEK, Jiří, Květoslava ŠUSTOVÁ, Otakar ROP, Tünde JURÍKOVÁ, Petr HUMPOLÍČEK a Štefan BALLA. Rapid assessment of selected free amino acids during Edam cheese ripening by near infrared spectroscopy. Acta Veterinaria Brno [online]. 2013, vol. 82, iss. 2, s. 191-196. [cit. 2024-02-27]. ISSN 0001-7213. Dostupné z: http://actavet.vfu.cz/82/2/0191/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported