Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polymer/clay nanocomposites and their gas barrier properties

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KALENDOVÁ, Alena, Dagmar MĚŘÍNSKÁ, Jean-François GÉRARD a Miroslav ŠLOUF. Polymer/clay nanocomposites and their gas barrier properties. Polymer Composites [online]. 2013, vol. 34, iss. 9, s. 1418-1424. [cit. 2021-01-22]. ISSN 0272-8397. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.22541/abstract?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+unavailable+for+approximately+4+hours+between+09%3A00+EDT+and+14%3A00+EDT+on+Saturday%2C+28+September+2013+as+we+make+upgrades+to+improve+our+services+to+you.+There+will+also+be+some+delays+to+online+publishing+between+25+to+28+September+2013.+We+apologize+for+the+inconvenience+and+appreciate+your+patience.+Thank+you+for+using+Wiley+Online+Library!.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články