Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Quantitative characterization of microstructure of pure copper processed by ecap

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠEDIVÝ, Ondřej, Viktor BENEŠ, Petr PONÍŽIL, Petr KRÁL a Václav SKLENIČKA. Quantitative characterization of microstructure of pure copper processed by ecap. Image Analysis and Stereology [online]. 2013, vol. 32, iss. 2, s. 65-75. [cit. 2021-10-23]. ISSN 1580-3139. Dostupné z: http://www.ias-iss.org/ojs/IAS/article/view/949.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported