TBU Publications
Repository of TBU Publications

Výrobek versus značka

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Výrobek versus značka cs
dc.title Product versus brand en
dc.contributor.author Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Král, Ondřej
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 9
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 119
dc.citation.epage 125
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/214-vyrobek-versus-znacka/
dc.subject vlastní značky cs
dc.subject značky tradičních producentů cs
dc.subject obchodní řetězce cs
dc.subject rychloobrátkové zboží cs
dc.subject Distributor Owned Brand en
dc.subject Manufacturer Owned Brand en
dc.subject market en
dc.subject Fast Moving Consumer Goods en
dc.description.abstract Studie analyzuje rozrůstající se trh vlastních značek obchodních řetězců (DOB) a jejich možný vliv na zavedené značky tradičních producentů (MOB). Vlastní značky se zaměřují především na výrobky rychloobrátkového zboží. Analýza se zaměřuje na využívání DOB u nejvýznamnějších obchodních řetězců, ale také na původ vlastních značek, jejich rozšíření v ČR a v Evropě. Závěr práce se zaměřuje na segmenty, které jsou vlastními značkami nejvíce ohroženy. Jedná se především o segmenty, jako například balená voda či nealkoholické nápoje, které jsou vnímány pouze jako komodit. Nejméně jsou ohroženy prémiové značky, které se prosazují svou kvalitou. Není neobvyklé, že stejný výrobce vyrábí pod vlastní zavedenou značkou, tak i pod značkou obchodních řetězců. cs
dc.description.abstract This study is analyzing a growing Distributor Owned Brands and their possible influence on Manufacturer Owned Brand. DOB is a product sold exclusively i a given retail chain, and nowhere else can be fund with the very same characteristics. Distributor Owned Brands are concentrating on Fast Moving Goods. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003417
utb.identifier.obdid 14554298
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2013-07-27T14:56:03Z
dc.date.available 2013-07-27T14:56:03Z
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Kozák, Vratislav
utb.contributor.internalauthor Král, Ondřej
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International