Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Data mining a jeho využití

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLÍMEK, Petr. Data mining a jeho využití. E+M Ekonomie a Management [online]. 2005, vol. 8, iss. 3, s. 128-135. [cit. 2024-06-21]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/247-data-mining-a-jeho-vyuziti/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International