TBU Publications
Repository of TBU Publications

Diagnostikovanie motivačního prostredia robotníkov v ŽOS, a.s. Zvolen

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Diagnostikovanie motivačního prostredia robotníkov v ŽOS, a.s. Zvolen cs
dc.title A diagnosis of the workers' motivational environment at ZOS Zvolen, stock company en
dc.contributor.author Hitka, Miloš
dc.contributor.author Zámečník, Roman
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 60
dc.citation.epage 65
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/238-diagnostikovanie-motivacneho-prostredia-robotnikov-v-zos-a-s-zvolen/
dc.subject motivácia cs
dc.subject motivačné prostredie cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject analýza motivátorov cs
dc.subject motivation en
dc.subject motivation background en
dc.subject motivation program en
dc.subject analysis of motivation factors en
dc.description.abstract V bežnej praxi je problematika motivácie pracovníkov v mnohých firmách často podceňovaná a vnímaná len ako čosi všeobecne platné, pre prax nepotrebné. Nie je pri tom rešpektovaná jej vnútorná podstata a hĺbka na strane jednej a jej často veľmi efektívna aplikovateľnosť na strane druhej. Pritom motivácia pracovníkov je jedna z najdôležitejších úloh pri usmerňovaní správania sa pracovníka. Príspevok popisuje možnosť analýzy motivačného prostredia podniku pomocou dotazníkovej metódy a navrhuje jednoduchý, časovo, finančne, technicky nenáročný a operatívne modifikovateľný prehľadný spôsob vyhodnotenia. cs
dc.description.abstract This paper analyses the motivational environment of workers at ZOS Zvolen, stock company by using the questionnaire method. By the comparison of real and required level of motivation factors it focuses on those motivation factors which seem to be problematic. In the area of human resources it must be pay attention to these factors. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003411
utb.identifier.obdid 13553253
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2013-07-27T14:55:59Z
dc.date.available 2013-07-27T14:55:59Z
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Zámečník, Roman
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International