TBU Publications
Repository of TBU Publications

Informační podpora řízení inovací v malých a středních podnicích

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
MOLNÁR, Zdeněk a Petr BERNAT. Informační podpora řízení inovací v malých a středních podnicích. E+M Ekonomie a Management [online]. 2007, vol. 10, iss. 1, s. 55-67. [cit. 2023-06-05]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/155-informacni-podpora-rizeni-inovaci-v-malych-a-strednich-podnicich/.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International