Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Lutein - Významný karotenoid ve výživě člověka

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠIVEL, Miroslav, Bořivoj KLEJDUS, Stanislav KRÁČMAR a Vlastimil KUBÁŇ. Lutein - Významný karotenoid ve výživě člověka. Chemické listy [online]. 2013, vol. 107, iss. 6, s. 456-463. [cit. 2024-05-22]. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2013_06_456-463.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články