Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Orientation of HDPE inclusions within solid-state drawn rubber-modified isotactic polypropylene: DSC insight

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SLIŽOVÁ, Marta a Miroslav RAAB. Orientation of HDPE inclusions within solid-state drawn rubber-modified isotactic polypropylene: DSC insight. Journal of Applied Polymer Science [online]. 2013, vol. 130, iss. 1, s. 603-609. [cit. 2024-06-16]. ISSN 0021-8995. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.39207/pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články