Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Breeding for reproduction traits in context of multiplication herds efficiency in swine

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HUMPOLÍČEK, Petr, Zdeněk TVRDOŇ a Tomáš URBAN. Breeding for reproduction traits in context of multiplication herds efficiency in swine. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2013, vol. 61, iss. 3, s. 647-650. [cit. 2023-12-09]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2013061030647.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International