Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

International harmonization of accounting demands a new approach to accounting education

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OTRUSINOVÁ, Milana a Eva HÝBLOVÁ. International harmonization of accounting demands a new approach to accounting education. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2013, vol. 61, iss. 2, s. 427-435. [cit. 2023-12-04]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2013061020427.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International