TBU Publications
Repository of TBU Publications

Využití poměrových ukazatelů a ekonomické přidané hodnoty pro benchmarking finančního řízení podniků

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KNÁPKOVÁ, Adriana. Využití poměrových ukazatelů a ekonomické přidané hodnoty pro benchmarking finančního řízení podniků. E+M Ekonomie a Management [online]. 2003, vol. 6, iss. 3, s. 56-60. [cit. 2024-05-27]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/376-vyuziti-pomerovych-ukazatelu-a-ekonomicke-pridane-hodnoty-pro-benchmarking-financniho-rizeni-podniku/.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International