Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Particle Swarm Optimization For Automatic Hardness Measurement

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HRÚZ, Marek, Jan ŠIROKÝ a David MAŇAS. Particle Swarm Optimization For Automatic Hardness Measurement. Chemické listy [online]. 2012, vol. 106, iss. supl3, s. S434-S437. [cit. 2020-08-06]. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_s3_s405-s441.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články