Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Remarks on Grassmannian symmetric spaces

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZALABOVÁ, Lenka a Vojtěch ŽÁDNÍK. Remarks on Grassmannian symmetric spaces. Archivum Mathematicum [online]. 2008, vol. 44, iss. 5, s. 569-585. [cit. 2021-09-26]. ISSN 0044-8753. Dostupné z: http://www.maths.soton.ac.uk/EMIS/journals/AM/08-5/index.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported