Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Antimicrobial silver nitrate-doped polyvinyl chloride cast films: Influence of solvent on morphology and mechanical properties

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MERCHAN, Martha, Jana SEDLAŘÍKOVÁ, Alenka VESEL, Michal MACHOVSKÝ, Vladimír SEDLAŘÍK a Petr SÁHA. Antimicrobial silver nitrate-doped polyvinyl chloride cast films: Influence of solvent on morphology and mechanical properties. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials [online]. 2013, vol. 62, iss. 2, s. 101-108. [cit. 2024-07-14]. ISSN 0091-4037. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00914037.2012.670821.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články