Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyphenolic profile and biological activity of chinese hawthorn (Crataegus pinnatifida BUNGE) fruits

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JURÍKOVÁ, Tünde, Jiří SOCHOR, Otakar ROP, Jiří MLČEK, Štefan BALLA, Ladislav SZEKERES, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Polyphenolic profile and biological activity of chinese hawthorn (Crataegus pinnatifida BUNGE) fruits. Molecules [online]. 2012, vol. 17, iss. 12, s. 14490-14509. [cit. 2023-02-01]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/17/12/14490.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported