Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

IFRs for SMEs: Challenge for emerging countries? Case of Czech Republic and Ukraine

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PASEKOVÁ, Marie, Libuše MÜLLEROVÁ, Jiří STROUHAL a Ludmila ČIŽEVSKÁ. IFRs for SMEs: Challenge for emerging countries? Case of Czech Republic and Ukraine. World Academy of Science, Engineering and Technology [online]. 2010, vol. 42, s. 1677-1680. [cit. 2024-06-22]. ISSN 2010-376X. Dostupné z: https://www.waset.org/journals/waset/v42/v42-263.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported