Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Predictive control of higher order systems approximated by lower order time-delay models

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KUBALČÍK, Marek a Vladimír BOBÁL. Predictive control of higher order systems approximated by lower order time-delay models. WSEAS Transactions on Systems [online]. 2012, vol. 11, iss. 10, s. 607-616. [cit. 2023-01-28]. ISSN 1109-2777. Dostupné z: http://www.wseas.org/multimedia/journals/systems/2012/56-174.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International