Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Irradiated polypropylene studied by microhardness and waxs

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OVSÍK, Martin, David MAŇAS, Miroslav MAŇAS, Michal STANĚK, Martina HŘIBOVÁ, Karel KOCMAN, David SÁMEK a Martin MAŇAS. Irradiated polypropylene studied by microhardness and waxs. Chemické listy [online]. 2012, vol. 106, iss. SUPPL. 3, s. s507-s510. [cit. 2023-02-06]. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_s3_s495-s522.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články