Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Assessment of nutritional parameters of native apple cultivars as new gene sources

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BALÍK, Josef, Otakar ROP, Jiří MLČEK, Pavel HÍC, Miroslav HORÁK a Vojtěch ŘEZNÍČEK. Assessment of nutritional parameters of native apple cultivars as new gene sources. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2012, vol. 60, iss. 5, s. 27-38. [cit. 2022-11-30]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2012060050027.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International