Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Current problems of consolidation in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠTEKER, Karel a Milana OTRUSINOVÁ. Current problems of consolidation in the Czech Republic. In: Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice 2011 [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), 2011, s. 542-550.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články