Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Evaluation of polyphenolic profile and nutritional value of non-traditional fruit species in the Czech Republic - A comparative study

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JURÍKOVÁ, Tünde, Jiří SOCHOR, Otakar ROP, Jiří MLČEK, Štefan BALLA, Ladislav SZEKERES, Rastislav ŽITNÝ, Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Evaluation of polyphenolic profile and nutritional value of non-traditional fruit species in the Czech Republic - A comparative study. Molecules. 2012, vol. 17, iss. 8, s. 8968-8981. ISSN 1420-3049.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported