TBU Publications
Repository of TBU Publications

Identification of volatile aroma compounds in processed cheese analogues based on different types of fat

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
VÍTOVÁ, Eva, Blanka LOUPANCOVÁ, Kateřina SKLENÁŘOVÁ, Radka DIVIŠOVÁ a František BUŇKA. Identification of volatile aroma compounds in processed cheese analogues based on different types of fat. Chemical Papers [online]. 2012, vol. 66, iss. 10, s. 907-913. [cit. 2024-06-23]. ISSN 0366-6352. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11696-012-0181-z.

Citace článku v konferenčním sborníku:
VÍTOVÁ, Eva, Blanka LOUPANCOVÁ, Kateřina SKLENÁŘOVÁ, Radka DIVIŠOVÁ a František BUŇKA. Identification of volatile aroma compounds in processed cheese analogues based on different types of fat. In: Chemical Papers [online]. Brno: Versita, 2012, s. 907-913. [cit. 2024-06-23]. ISSN 0366-6352. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11696-012-0181-z.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles