Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Edible flowers - A new promising source of mineral elements in human nutrition

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ROP, Otakar, Jiří MLČEK, Tünde JURÍKOVÁ, Jarmila NEUGEBAUEROVÁ a Jindriška VÁBKOVÁ. Edible flowers - A new promising source of mineral elements in human nutrition. Molecules [online]. 2012, vol. 17, iss. 6, s. 6672-6683. [cit. 2024-06-18]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/17/6.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported