TBU Publications
Repository of TBU Publications

Určení tvarové stability pryžové manžety

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Určení tvarové stability pryžové manžety cs
dc.title Stability determination of the rubber boot en
dc.contributor.author Javořík, Jakub
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2011
utb.relation.volume 48
utb.relation.issue 3-4
dc.citation.spage 74
dc.citation.epage 77
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Článek řeší problém deformace pryžové manžety. Pro správnou funkci manžety je nutné, aby při jejím stláčení nedocházelo k jejímu tvarovému zborcení. Toho lze dosáhnout navržením vhodné geometrie profi lu manžety, především profi lu jejích záhybů. Pomocí FEM systému bylo analyzováno několik modelů manžety s různými profi ly záhybů. Modely byly schopny postihnout i tvarové borcení. Byl prokázán vliv zúžení v ohybech manžety na její chování při stláčení. Výsledky byly využity pro návrh nového tvaru manžety. cs
dc.description.abstract Metallocene-catalysed copolymers of ethylene and α-olefins, consisting of 8, 12, 18 or 26 carbons, were investigated by X-ray scattering. As indicated from the small-angle X-ray scattering, ethylene-hexaconsene copolymer with comonomer content of 3 mol. % may contain second crystallites. No other reflections were observed in wide-angle X-ray scattering, thus the side chains crystallites should have the same crystal lattice dimensions as the prevailing main chain crystallites. Since this potential side chains crystallization can only be found in the ethylenehexacosene copolymer with higher comonomer content, a critical concentration of long chain comonomer should be reached for this secondary crystallite formation. It was also found that the thickness of the inter-lamellar amorphous layer stays virtually constant regardless the changes in comonomer content and side chain length. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002874
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/11:43866597!RIV12-MSM-28110___
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43866597!RIV12-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43866721
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:07Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:07Z
utb.contributor.internalauthor Javořík, Jakub
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record