TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kvazistatická neuniformita pneumatik – distribuce a korelace

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kvazistatická neuniformita pneumatik – distribuce a korelace cs
dc.contributor.author Koutný, František
dc.contributor.author Láznička, Libor
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 42
utb.relation.issue 9-10
dc.citation.spage 6
dc.citation.epage 12
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Měření globálních parametrů neuniformity pneumatik při nízké rychlosti je neodmyslitelnou součástí výstupní kontroly v každé dnešní sériové výrobě pneumatik. Poruchy geometrické a materiálové symetrie pneumatiky se měří jako házivost, dynamicky jako silová variabilita, která se na podvozku vozidla při jízdě projevuje jako nežádoucí budicí periodický signál. Předložená práce ukazuje na velkých souborech dat, že distribuce pravděpodobnosti všech druhů neuniformity je velmi dobře popsána tzv. beta rozdělením. V další části práce se analyzuje vzájemná korelace všech měřených složek radiální neuniformity. Ukazuje se, že významná korelace je jen mezi hlavními složkami radiální neuniformity. cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002859
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:03Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:03Z
utb.contributor.internalauthor Koutný, František
utb.contributor.internalauthor Láznička, Libor
Find Full text

Files in this item

Show simple item record