Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Bioactive content and antioxidant capacity of Cape gooseberry fruit

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ROP, Otakar, Jiří MLČEK, Tünde JURÍKOVÁ a Magdalena VALŠÍKOVÁ. Bioactive content and antioxidant capacity of Cape gooseberry fruit. Central European Journal of Biology [online]. 2012, vol. 7, iss. 4, s. 672-679. [cit. 2021-09-27]. ISSN 1895-104X. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11535-012-0063-y.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported