Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Qualities of native apple cultivar juices characteristic of central Europe

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ROP, Otakar, Martin POSOLDA, Jiří MLČEK, Vojtěch ŘEZNÍČEK, Jiří SOCHOR, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Daniela SUMCZYNSKI. Qualities of native apple cultivar juices characteristic of central Europe. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca [online]. 2012, vol. 40, iss. 1, s. 222-228. [cit. 2022-12-10]. ISSN 0255-965X. Dostupné z: https://web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/data/pub/Qualities%20of%20native%20apple%20cultivar%20juices%20characteristic%20of%20Central%20Europe.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported