Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Universities, human capital, social capital and enterprise: Some lessons from the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HRABINOVÁ, Šárka, Jiří NOVOSÁK, Oldřich HÁJEK a Nataša POMAZALOVÁ. Universities, human capital, social capital and enterprise: Some lessons from the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2012, vol. 60, iss. 2, s. 91-96. [cit. 2024-06-20]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2012060020091.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International