Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Content changes of selected mineral nutrients in mare's colostrum in the first 72 hours after foaling

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
GÁLIK, Branislav, Milan ŠIMKO, Miroslav JURÁČEK, Daniel BÍRO, František BUŇKA, Drahoslav MISAŘ a Stanislav KRÁČMAR. Content changes of selected mineral nutrients in mare's colostrum in the first 72 hours after foaling. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2012, vol. 60, iss. 1, s. 45-48. [cit. 2023-02-01]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2012060010045.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International