Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effect of pectin from apple and arabic gum from acacia tree on quality of wheat flour dough

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PEČIVOVÁ, Pavlína, Kateřina JUŘÍKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Monika ČERNÁ a Jan HRABĚ. The effect of pectin from apple and arabic gum from acacia tree on quality of wheat flour dough. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2011, vol. 59, iss. 6, s. 255-264. [cit. 2024-06-16]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/artkey/acu-201106-0033_the-effect-of-pectin-from-apple-and-arabic-gum-from-acacia-tree-on-quality-of-wheat-flour-dough.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International