Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Phenolic profile of edible honeysuckle berries (genus Lonicera) and their biological effects

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JURÍKOVÁ, Tünde, Otakar ROP, Jiří MLČEK, Jiří SOCHOR, Štefan BALLA, Ladislav SZEKERES, Alžběta HEGEDÜSOVÁ, Jaromír HUBÁLEK, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Phenolic profile of edible honeysuckle berries (genus Lonicera) and their biological effects. Molecules [online]. 2012, vol. 17, iss. 1, s. 61-79. [cit. 2022-09-27]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/17/1/61/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported