Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Internal model of commercial bank as an instrument for measuring credit risk of the borrower in relation to financial performance (credit scoring and bankruptcy models)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BELÁS, Jaroslav a Eva CIPOVOVÁ. Internal model of commercial bank as an instrument for measuring credit risk of the borrower in relation to financial performance (credit scoring and bankruptcy models). Journal of Competitiveness [online]. 2011, vol. 3, iss. 4, s. 104-120. [cit. 2024-07-22]. ISSN 1804-1728. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=79&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International